JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 19-20/11/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Thời gian Phòng
Khoa Luật
1  LK1432X1  Luật đất đai C: 20/11/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
Luật an sinh xã hội C: 20/11/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
2  LK1432X2  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC S: 20/11/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
Pháp luật về xây dựng S: 20/11/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Bệnh hại cây trồng 1 S,C: 19/11/2016 S,C: 20/11/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?