JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 29-30/10/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Kinh tế quốc tế S: 30/10/2016 (ca 1) P.101/KT (Thi)
Thị trường chứng khoán S: 30/10/2016 (ca 2) P.101/KT (Thi)
2  KT1422X1  Mô hình toán kinh tế S: 30/10/2016 (ca 1) P.102/KT (Thi)
Quản trị chất lượng sản phẩm S: 30/10/2016 (ca 2) P.102/KT (Thi)
Khoa Luật
1  LK1432X1  Luật hôn nhân và gia đình S: 29/10/2016 P.111/A3
Luật đất đai C: 29/10/2016 P.111/A3
2  LK1432X2  Pháp luật về xây dựng S: 30/10/2016 P.115/A3
Tổ chức công sở & nhân sự HC C: 30/10/2016 P.115/A3
Quản lý nhà nước về hộ tịch C: 29/10/2016 P.115/A3
3  LK1532X1  Luật hiến pháp 1 S: 30/10/2016 (ca 1) P.105/A3 (Thi)
Luật hiến pháp 2 S: 30/10/2016 (ca 2) P.105/A3 (Thi)
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cây rau màu S,C: 30/10/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?