JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 22-23/10/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Thời gian Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1320X1  Thương mại điện tử S,C: 23/10/2016 P.203/KT
2  DC1322X1  Thương mại điện tử S,C: 23/10/2016 P.203/KT
3  KT1421X1  Thị trường chứng khoán S: 23/10/2016 P.102/KT
4  KT1422X1  Quản trị quan hệ khách hàng S: 23/10/2016 P.106/A3
Hành vi khách hàng C: 23/10/2016 P.106/A3
Khoa Luật
1  LK1432X1  Luật tài chính nhà nước C: 22/10/2016 P.111/A3
Luật an sinh xã hội S: 23/10/2016 P.111/A3
2  LK1432X2  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC C: 23/10/2016 P.111/A3
3  LK1532X1  Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 S: 23/10/2016 (ca 1) P.105/A3 (Thi)
Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 S: 23/10/2016 (ca 2) P.105/A3 (Thi)
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật S,C: 23/10/2016 P.201/NN

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?