JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 15-16/10/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Thuế S: 16/10/2016 P.102/KT
Tiền tệ - Ngân hàng C: 16/10/2016 P.102/KT
2  KT1422X1  Quản trị văn phòng C: 16/10/2016 P.203/KT
Quản trị quan hệ khách hàng Dời sang sáng 23/10/2016
Khoa Luật
1  LK1432X2  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật S: 16/10/2016 P.112/A3
Luật hành chính đô thị C: 16/10/2016 P.112/A3
Pháp luật về sở hữu trí tuệ S: 15/10/2016 P.103/A3
2  LK1532X1  Luật hiến pháp 1 S: 15/10/2016 P.111/A3
Luật hiến pháp 2 C: 15/10/2016 P.111/A3
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cây lúa S,C: 16/10/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?