JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 09/10/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Kinh tế quốc tế S: 09/10/2016 P.113/A3
2  KT1422X1  Mô hình toán kinh tế S: 09/10/2016 P.105/A3
Quản trị chất lượng sản phẩm C: 09/10/2016 P.105/A3
Khoa Luật
1  LK1432X1  Soạn thảo văn bản pháp luật C: 09/10/2016 P.112/A3
Tư tưởng Hồ Chí Minh S: 09/10/2016 P.112/A3
2  LK1432X2  Tư tưởng Hồ Chí Minh S: 09/10/2016 P.112/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?