JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 01 và 02/10/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Luật
1  LK1432X1  Luật đất đai S,C: 01/10/2016 S: 02/10/2016 P.111/A3
2  LK1532X1  Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 S: 02/10/2016 P.112/A3
 LK1532X1  Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 C: 02/10/2016 P.112/A3
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Cây ăn trái S,C: 02/10/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?