JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 18/9/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Luật
1  DC1332X1  Tổ chức công sở & nhân sự HC S: 18/09/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
Quản lý nhà nước về hộ tịch S: 18/09/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
2  LK1432X2  Quản lý nhà nước về hộ tịch S,C: 18/09/2016 P.111/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?