JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 10-11/9/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Tiền tệ - Ngân hàng S,C: 28/08/2016 S: 11/09/2016 P.203/KT
Khoa Luật
1  DC1332X1  Công pháp quốc tế S: 11/09/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
 DC1332X1  Tư pháp quốc tế S: 11/09/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
2  LK1432X1  Luật tài chính nhà nước C: 10/09/2016 S,C: 11/09/2016 P.111/A3
3  LK1432X2  Tổ chức công sở & nhân sự HC S,C: 11/09/2016 P.106/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?