JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 27-28/8/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1  Tiền tệ - Ngân hàng S,C: 28/08/2016 S: 11/09/2016 P.102/KT
2  KT1422X1  Quản trị văn phòng S,C: 28/08/2016 P.203/KT
Khoa Luật
Chú ý: Lịch thi ngày 21/8/2016 của lớp DC1332X1 dời sang ngày 18/9/2016
1  DC1332X1  Pháp luật về sở hữu trí tuệ S: 28/08/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
 DC1332X1  Luật thương mại quốc tế S: 28/08/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
2  LK1532X1  Luật hiến pháp 1 S,C: 27/08/2016 P.111/A3
 LK1532X1  Luật hiến pháp 2 S,C: 28/08/2016 P.111/A3
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Côn trùng đại cương S: 28/08/2016 (ca 1) P.201/NN (Thi)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?