JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 20-21/8/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1320X1  Kế toán hành chính sự nghiệp S: 21/08/2016 (ca 2) P.101/KT (Thi)
Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư S: 21/08/2016 (ca 1) P.101/KT (Thi)
2  DC1322X1  Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư S: 21/08/2016 (ca 1) P.101/KT (Thi)
Quản trị chiến lược S: 21/08/2016 (ca 2) P.102/KT (Thi)
3  KT1421X1  Kinh tế quốc tế C: 20/08/2016 S,C: 21/08/2016 P.203/KT
4  KT1422X1  Quản trị quan hệ khách hàng S,C: 21/08/2016 P.115/A3
Khoa Luật
1  DC1332X1  Tổ chức công sở & nhân sự HC S: 21/08/2016 (ca 2) P.112/A3 (Thi)
Quản lý nhà nước về hộ tịch S: 21/08/2016 (ca 1) P.112/A3 (Thi)
2  LK1432X1  Luật an sinh xã hội S,C: 20/08/2016 P.111/A3
3  LK1432X2  Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC S,C: 21/08/2016 P.116/A3
Khoa Nông nghiệp & SHUD
1  NN1573X1  Hệ sinh thái nông nghiệp S: 21/08/2016 (ca 1) P.201/NN (Thi)
Thổ nhưỡng B S: 21/08/2016 (ca 2) P.201/NN (Thi)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?