JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 13-14/8/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1320X1  Phân tích hoạt động kinh doanh S: 14/08/2016 (ca 1) P.101/KT (Thi)
2  DC1322X1  Phân tích hoạt động kinh doanh S: 14/08/2016 (ca 1) P.102/KT (Thi)
3  KT1421X1  Thuế C: 13/08/2016 S,C: 14/08/2016 P.203/KT
4  KT1422X1  Quản trị chất lượng sản phẩm S,C: 13/08/2016 P.204/KT
Hành vi khách hàng S,C: 14/08/2016 P.204/KT
Khoa Luật
1  DC1332X1  Công pháp quốc tế S: 14/08/2016 P.105/A3
Tư pháp quốc tế C: 14/08/2016 P.105/A3
2  LK1432X2  Pháp luật về sở hữu trí tuệ S,C: 14/08/2016 P.116/A3
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Đường lối cách mạng của ĐCSVN S: 14/08/2016 (ca 1) P.201/NN (Thi)
Dinh dưỡng cây trồng S: 14/08/2016 (ca 2) P.201/NN (Thi)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?