JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học và thi ngày 06-07/8/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1320X1  Kế toán ngân hàng S: 07/08/2016 (ca 1) P.102/KT (Thi)
Tổ chức thực hiện công tác kế toán S: 07/08/2016 (ca 2) P.102/KT (Thi)
2  DC1322X1  Quản trị sản xuất S: 07/08/2016 (ca 1) P.203/KT (Thi)
Quản trị thương hiệu S: 07/08/2016 (ca 2) P.203/KT (Thi)
Khoa Luật
1  DC1332X1  Luật thương mại quốc tế C: 07/08/2016 P.116/A3
Pháp luật về sở hữu trí tuệ S: 07/08/2016 P.116/A3
Tổ chức công sở & nhân sự HC S: 06/08/2016 P.116/A3
2  LK1432X1  Soạn thảo văn bản pháp luật S,C: 06/08/2016 P.115/A3
Luật hôn nhân và gia đình S,C: 07/08/2016 P.115/A3
3  LK1432X2  Pháp luật về xây dựng S,C: 07/08/2016 P.105/A3
Khoa Nông nghiệp và SHUD
1  NN1573X1  Dinh dưỡng cây trồng S: 06/08/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?