JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 30-31/07/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

TT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  KT1421X1, CT1421X1
Thị trường chứng khoán S,C: 30/07/2016 S: 31/07/2016 P.102/KT
2  KT1422X1  Mô hình toán kinh tế C: 30/07/2016 S,C: 31/07/2016 P.203/KT
3 DC1322X1 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư Lịch thi dời lại ngày 21/08/2016
Quản trị chiến lược
4 DC1320X1 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư
Kế toán hành chính sự nghiệp
Khoa Luật
1  DC1332X1  Quản lý nhà nước về hộ tịch S: 30/07/2016 P.112/A3
2  LK1432X1  Tư tưởng Hồ Chí Minh S,C: 31/07/2016 P.112/A3
3  LK1432X2  Phương pháp nghiên cứu KH-Luật S,C: 30/07/2016 P.105/A3
Luật hành chính đô thị S,C: 31/07/2016 P.105/A3
4  LK1532X1  Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 C: 30/07/2016 S,C: 31/07/2016 P.115/A3
Khoa Nông nghiệp & SHUD
1  NN1573X1  Thổ nhưỡng B S: 31/07/2016 P.201/NN
Côn trùng đại cương C: 31/07/2016 P.201/NN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?