JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Phòng học ngày 23-24/07/2016 các lớp Từ xa tại ĐHCT

 

STT Lớp Học phần Ngày Phòng
Khoa Kinh tế
1  DC1322X1  Quản trị sản xuất S,C: 23/07/2016 P.105/A3
Khoa Luật
1  LK1432X2  Tư tưởng Hồ Chí Minh S,C: 24/07/2016 P.105/A3
2  LK1532X1  Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 S,C: 24/07/2016 P.106/A3

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?