JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Chuyên đề tiểu luận

>> Danh sách phân công chuyên đề (bổ sung)

>> Danh sách phân công tiểu luận (bổ sung)

Sinh viên liên hệ với cán bộ hướng dẫn và thực hiện.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình liên hệ với cán bộ vui lòng liên hệ với Thầy Huỳnh Phú Tân để được hỗ trợ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

>> Danh sách cán bộ hướng dẫn Chuyên đề

>> Danh sách cán bộ hướng dẫn Tiểu luận

Lưu ý: 

- Sinh viên thực hiện Chuyên đề và Tiểu luận theo kế hoạch (kế hoạch thực hiện chuyên đề) (kế hoạch thực hiện tiểu luận).

- Sinh viên đăng ký tên đề tài liên hệ Cán bộ hướng dẫn để gửi đề tài và đề cương sơ bộ.

- Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện vui lòng gửi mail đến Khoa Kinh tế hoặc Trung tâm Liên kết Đào tạo

     + Văn phòng khoa Kinh tế: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     + Trung tâm Liên kết Đào tạo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 4 of 4