JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Danh sách phân công chuyên đề, tiểu luận kinh tế hệ Từ xa đợt 1 năm 2016

Kế hoạch thực hiện Chuyên đề ngành và Tiểu luận tốt nghiệp của các lớp thuộc khoa Kinh tế

>> Kế hoạch thực hiện Chuyên đề

>> Kế hoạch thực hiện Tiểu luận

 

Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn

>> Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn chuyên đề

>> danh sách phân công cán bộ hướng dẫn tiểu luận

 

>> Danh sách phân công cán bộ hướng dẫn chuyên đề - Bổ sung

>> danh sách phân công cán bộ hướng dẫn tiểu luận - Bổ sung

 

Lưu ý:

Email Cán bộ hướng dẫn

Số điện thoại các bộ môn:

   + Kinh tế: 0710 3734 612

   + Kinh tế nông nghiệp: 0710 3734 611

   + Marketing: 0710 3734 610

   + Quản trị kinh doanh: 0710 3734 608

   + Kế toán kiểm toán: 0710 3734 615

   + Quản trị du lịch và dịch vụ: 0710 3827 726

   + Kinh doanh quốc tế: 0710 3872 277

   + Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: Sẽ cung cấp sau.

Trong quá trình thực hiện nếu không thể liên hệ được với cán bộ hướng dẫn vui lòng gửi email về hộp thư của thầy Huỳnh Phú Tân: hptan@ctu.edu.vn (0907 242 878)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?