JA Teline V - шаблон joomla Форекс

DANH SÁCH CÁC TRẠM TỪ XA

STT

Đơn vị hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

Số điện thoại

1

Trường Đại học An Giang

076 3942 678

2

Trường Đại học Bạc Liêu

0781 3821 017

3

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

0710 3891 302

4

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

0780 3828 234

5

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

067 3851 274

6

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang

077 3811 840

7

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

079  3610 422

8

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

070 3823 492

9

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III (TP.HCM)

08 3875 4418

10

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

0710 3815 252

11

Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp

067 3863 618

12

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang

077 3920 853

13

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tiền Giang

073 3887 293

14

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

076 3689 036 

15

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa (TP.HCM)

08 3844 3565

16

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang

0711 3582 377

17

Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự

067 3836 520

18

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Kiên Giang

077 3876 444

19

Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

077 3695 678

20

Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

077 3809 228

21

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Hải

0781 3844 400

22

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hồng Dân

0781 3876 646

23

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Gò Công Tây

073 3838 625

24

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kế Sách

079 3876 240

25

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỹ Tú

079 3871 035

26

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền

0710 3942 151

27

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai

0710 3689 280

28

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện An Biên

077 3881 054

29

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Giang Thành

077 3768 939

30

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Giồng Riềng

077 3821 101

31

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Gò Quao

077 3824 919

32

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hà Tiên

077 3850 237

33

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Hiệp

077 3835 040

34

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Tân

070 6267 025

35

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mang Thít

070 3841 315

36

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình

070 3860 810

37

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn

070 3770 687

38

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vũng Liêm

070 3870 973

39

Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt

0710 3851 035

40

Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Lấp Vò

067 3680 339

41

Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân

076 3827 403

42

Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Tịnh Biên

076 3740 899

43

Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Trà Ôn

070 3771 722

44

Trung tâm Dạy nghề huyện Vĩnh Thạnh

0710 3641 155

45

Trường Trung cấp nghề Chợ Mới

076 3615 350